Project Description

Pre stvárnenie plôch v historickom štýle alebo v kontraste k modernej architektúre – ARTE staromestská dlažba sa vždy postará o výrazný vzhľad plochy. Na prvý pohľad sa zdá, že táto dlažba pozostáva z mnohých jednotlivých kameňov, ale v skutočnosti sa skladá len z desiatich rôznych prvkov a preto sa dá aj jednoducho položiť.

Charakteristika

 • štandartný betónový profilovaný povrch
 • tradičný štýl kombinovaný s modernou technikou
 • široké možnosti použitia v rôznych variantách pokládky: rovná, vlnitá alebo v zákrutách a kruhoch
 • zabezpečenie voči zaháknutiu alebo prevracaniu jednotlivých prvkov vďaka systému Einstein
 • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
 • odolnosť voči UV žiareniu
 • rýchla a jednoduchá pokládka
 • zaťažiteľnosť: pojazd osobným automobilom
 • protišmyková

Použitie

 • terasy
 • chodníky, vchody
 • dvory
 • príjazdy do garáže
 • parkoviská
 • námestia
 • verejné plochy
 • parky

Know-how

 • Vlastnosti produktu
  Systém Einstein®: Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock ponúka optimaálne zaplnenie škár prostredníctvom ­špeciálnych výstupkov na okrajoch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k výraznejšiemu kontaktu medzi ­jednotlivými kockami. Vďaka medzerám, ktoré tak vznikli sa aktívne predchádza odpraskávaniu hrán. Systém Einstein ponúka popritom vysokú hospodárnosť vďaka možnosti strojovej pokládky, pretože dlažobné kocky ­ sa pri pokladaní automaticky nastavia do správnej polohy. Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi.

Ďalšie informácie

 • Produkt má technológiu škár Einstein.