Project Description

Neobyčajné objekty s individuálnym významom a hodnotou zvýrazňujú kvalitu života. Pohodlný odstup od priemeru zabezpečuje slobodu reprezentatívneho pôžitku. CARATexklusiv. Kráľovská trieda medzi betónovými platňami.

Charakteristika

 • brúsený a pieskovaný povrch s nášľapnou vrstvou z drte z ušľachtilých kamenív
 • zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
 • znížená tvorba výkvetov vďaka úprave Semmelrock Premium Protect®
 • odolnosť voči UV žiareniu
 • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam

Použitie

 • terasy
 • letné a zimné záhrady
 • schodiská
 • záhradné chodníčky a cestičky okolo domu
 • vnútorné dvory
 • chodníky a pod.

Know-how

 • Vlastnosti produktu
  Semmelrock Premium Protect: Pre zvlásť vysokú odolnosť bola vyvinutá technológia Semmelrock Premium Protect®. Vznikla tak doteraz nevídaná úroveň ochrany pre chodníky, námestia a cesty, ktorá vynikajúco obstála vo všetkých testoch. Odstraňovanie žuvačiek a kúskov zaschnutého materiálu pri tejto úprave je úplne ľahké. Produkty s týmto stupňom ochrany odteraz ponúkame aj pre váš domov. Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi. Povrchové zušľachtenie: Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby (napr. Il Campo).