Project Description

​Dosky ISOVER N sú vhodné pre zlepšenie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti ťažkých plávajúcich podláh pod železobetónovú dosku.

Zlepšenie krokovej nepriezvučnosti je podmienené použitím ISOVER N/PP podlahových pásikov. Predpísaná rovinnosť podkladu pre kladenie podlahovín je 2mm/2m. Dosky sú vhodné do obytných miestností s úžitkovým zaťažením do 2kN/m2, tj. 200 kg/m2

Charakteristika

  • vzduchová nepriezvučnosť a krokový hluk
  • do ťažkých plávajúcich podláh pod vystuženú betónovú dosku
  • vysoká protipožiarna odolnosť

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Kód označenia CE MW-EN13162-T6-CS(10)15-MU1- CP5
Šírka pásu 1200 x 600 mm