Project Description

ISOVER UNI sú univerzálne akustické izolačné dosky z čadičovej vlny, vhodné najmä do vnútorných priečok a predsadených stien.

Univerzálne izolačné dosky z kamennej vlny, sú vhodné pre nezaťažené izolácie vnútorných ľahkých priečok, šikmých striech, stropov, podhľadov a iných ľahkých konštrukcií. Materiál je vhodny do protipožiarnych systémových konštrukcií s požiadavkami na objemovú hmotnosť ≥40 kg/m3.

Charakteristika

  • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
  • vysoká požiarna odolnosť
  • dobré akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
  • ekologická a hygienická nezávadnosť

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň A1
Kód označenia CE MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Šírka pásu 1200 x 600 mm