Project Description

Doska z minerálnej vlny na kontaktné zateplenie fasády.

Charakteristika

  • vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti
  • zníženie nevyhnutnej hrúbky izolácie
  • jednoduchšia manipulácia
  • menšie zaťaženie konštrukcie vlastnou tiažou izolačného materiálu
  • zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti stavieb
  • lepšia pohltivosť dopadajúceho hluku
  • vysoká paropriepustnosť materiálu – nezvyšuje difúzny odpor obvodovej steny

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,035 W/mK
Pevnosť v ťahu 10 kPa
Reakcia na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 3,5
Šírka pásu 600 x 1000 mm