Project Description

Doska z minerálnej vlny určená na izoláciu trámových (nezaťažovaná izolácia – zhora a medzi trámy), závesných stropov a šikmých striech.

Charakteristika

  • nehorľavý – zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
  • akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilný
  • ľahko spracovateľný na potrebný rozmer a tvar

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,038 W/mK
Reakcia na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1
Šírka pásu 600 x 1000 mm