Project Description

Dilatačný okrajový pásik z minerálnej vlny na elimináciu akustických mostov.

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Šírka pásu 1000 mm