Project Description

Doska z minerálnej vlny do ťažkých plávajúcich podláh miestností so zvýšenou frekvenciou zaťaženia.

Minerálna izolácia so štandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a schopnosťou zlepšiť krokovú nepriezvučnosť konštrukcie. Materiál je určený aplikáciu do ťažkých plávajúcich podláh miestností so zvýšenou frekvenciou zaťaženia (podlahy vo verejných priestoroch, ≤ 400 kg/m2), kde roznášaciu vrstvu tvori armovaná betónová krycia vrstva v hrúbke min. 50 mm resp. anhydridový poter (typ a hrúbka špec. výrobcom poteru).

Charakteristika

  • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – vynikajúce izolačné vlastnosti
  • akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilný
  • ľahko spracovateľný na potrebný rozmer a tvar
  • nenasiakavý – hydrofobizácia v celom priereze

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/mK
Reakcia na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1
Šírka pásu 600 x 1000 mm