Project Description

Doska z minerálnej vlny určená do ťažkých plávajúcich podláh na elimináciu kročajového hluku.

Je vhodný do miestností s nižším prevádzkovým zaťažením, pričom roznášaciu vrstvu musí tvoriť armovaná krycia betónová vrstva v hrúbke min. 50 mm.

Charakteristika

  • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – vynikajúce izolačné vlastnosti
  • akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilný
  • ľahko spracovateľný na potrebný rozmer a tvar
  • nenasiakavý – hydrofobizácia v celom priereze

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,035 W/mK
Reakcia na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1
Dynamická tuhosť SD 25 MN/m3; hrúbka 20 mm
20 MN/m3; hrúbka 25, 30 mm
15 MN/m3; hrúbka 35, 40 mm
10 MN/m3; hrúbka 45 – 65 mm
Šírka pásu 600 x 1000 mm