Project Description

Doska z minerálnej vlny do ľahkých aj ťažkých plávajúcich podláh aj na miesta s extrémnou prevádzkovou záťažou.

Do miestností, kde v ťažkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvorí armovaná krycia betónová vrstva , resp. do miestností, kde pri ľahkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvorí dvojitý krycí doskový materiál, a takisto na miesta s extrémnou prevádzkovou záťažou (napr. priemyselné haly a sklady).

Výrobok je vhodný do podlahových konštrukcii s podlahovým vykurovaním.

Charakteristika

  • akustické vlastnosti – absorbuje dopadajúcu zvukovú energiu
  • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilný
  • ľahko spracovateľný na potrebný rozmer a tvar
  • nenasiakavý – hydrofobizácia v celom priereze

Technické parametre z technického listu

Technické údaje
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,039 W/mK
Reakcia na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1
Stlačiteľnosť CP 2 mm
Šírka pásu 600 x 1000 mm
Dynamická tuhosť SD 40 MN/m3; hrúbka 20 mm
35 MN/m3; hrúbka 25 mm
30 MN/m3; hrúbka 30 mm
25 MN/m3; hrúbka 40 mm
20 MN/m3; hrúbka 50 – 70 mm
15 MN/m3; hrúbka 80 mm