Project Description

Pastella platne ponúkajú optické výhody dlažby Pastella. Jemne vymývaný povrch je tvorený drťou z prírodných kamenív a kremičitého piesku. Vyznačuje sa jemnými pastelovými farbami a pritom je veľmi odolný.

  Charakteristika

  • jemne vymývaný povrch s prírodným vzhľadom – povrch je tvorený drťou z prírodného kameniva a kremičitého piesku
  • zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
  • znížená tvorba výkvetov vďaka úprave Semmelrock Protect®
  • odolnosť voči UV žiareniu
  • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
  • jednoduchá manipulácia a ľahká pokládka

  Použitie

  • terasy
  • záhrady
  • záhradné chodníčky a cestičky okolo domu
  • námestia
  • pešie zóny
  • vnútorné dvory
  • chodníky a pod.

   

  Know-how

  • Vlastnosti produktu
   Semmelrock Protect: Vo výrobnom procese sa pomocou najmodernejších technológií vylepšuje odolnosť dlažieb. Pracovníci firmy Semmelrock preto vyvinuli technológiu Semmelrock Protect®. Je to jedinečná kombinácia ochrany aplikovaná zvnútra aj zvonku. Výsledok: produkty Semmelrock sa ľahšie udržujú v čistom stave, pretože nečistoty sa nedokážu zachytiť na povrchu. Odstraňovanie žuvačiek, fľakov alebo zaschnutých materiálov je ľahšie. Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Rovnaký povrch: V sériách s týmto označením sú rôzne výrobky s rovnakým povrchom. To znamená, že dlažby, platne, ploty, obrubníky atď. majú rovnaký povrch. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi.Povrchové zušľachtenie: Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby (napr. Il Campo).