Project Description

Pri vertikálnom osadení možno podvalovú platňu použiť aj na vytvorenie kvetinového lemovania alebo obrubníka.

  Charakteristika

  • štruktúra prirodzene zvetralého povrchu s nepravidelne lámanými hranami
  • odolnosť voči UV žiareniu
  • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
  • kombinovateľné s inými výrobkami BRADSTONE
  • nie je vhodná na pojazd osobnými automobilmi

  Použitie

  • terasy
  • zimné záhrady
  • okolie bazénov
  • záhradné chodníčky a cestičky okolo domu
  • vnútorné dvory
  • chodníky a pod.

  Know-how

  • Vlastnosti produktu
   Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi. Povrchové zušľachtenie: Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby (napr. Il Campo).