Project Description

Dvojnásobná záruka:

 • Odolný proti vlhkosti
 • Odolný proti kyselinám

Pre plynové spotrebiče s teplotou spalín do 200 °C.

Pre nízkoteplotné a kondenzačné spotrebiče.

Schiedel MULTI – komínový systém s novou generáciou šamotových vložiek. Moderná technológia, šetrná k životnému prostrediu.

Komínový systém Schiedel MULTI naväzuje na systém Schiedel Quadro. Je tvorený nosným plášťom z tvárnic z ľahkého betónu, spojených špeciálnou murovacou zmesou. Vo vnútri tvárnic prebieha stĺpec tenkostenných profilovaných šamotových vložiek, spojených špeciálnou špárovacou hmotou Rotempo.

Štyri armovacie kanáliky v rohoch tvárnic umožňujú vloženie výstuže a tým zaistenie vyššej stability a statickej bezpečnosti, predovšetkým v nadstrešnej časti komína.

Výhody:

 • vhodný pre bytové domy,
 • určený iba pre uzatvorené spotrebiče, odvádza spaliny od spotrebiča („turbokotla“) a zároveň privádza k nemu spaľovací vzduch,
 • možnosť napojenia až 20 spotrebičov zo všetkých štyroch strán komína,
 • úspora energie vďaka princípu výmenníka tepla – protiprúdové nasávanie vzduchu,
 • bezproblémová montáž,
 • odolný proti vlhkosti,
 • nehlučný, ekologický výrobok,
 • odolný proti kyselinám,
 • oddelená evidencia nákladov na vykurovanie pre každý byt.

Pre stanovenie prierezu kontaktujte prosím technické oddelenie spoločnosti Schiedel.

Pre správny návrh je potrebné do formulára uviesť nasledovné hodnoty:

 • počet pripojených spotrebičov (maximálny počet pripojených spotrebičov – 10),
 • presné označenie výrobcu a typu spotrebiča,
 • výkon každého spotrebiča jednotlivo,
 • celkovú výšku komínového telesa,
 • vzdialenosť od pripojenia najnižšie umiestneného spotrebiča po ukončenie komína,
 • vzdialenosť od pripojenia najvyššie umiestneného spotrebiča po ukončenie komína.