Project Description

Veľkoformátový program dlažieb Senso Grande sa postará o suverénnu scenériu a obzvlášť sa hodí pre veľké plochy. Pre všetkých tých, ktorí majú radi veľké priestory. V troch elegantných tónoch.

Charakteristika

 • moderné veľké formáty
 • vysoká variabilita stvárnenia vďaka formátom a farbám
 • produkt má technológiu škár Einstein
 • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
 • zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
 • protišmyková

Použitie

 • terasy
 • záhradné chodníčky a cestičky okolo domu
 • vnútorné dvory
 • parkoviská
 • chodníky a pod.

Know-how

 • Vlastnosti produktu
  Systém Einstein®: Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock ponúka optimaálne zaplnenie škár prostredníctvom ­špeciálnych výstupkov na okrajoch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k výraznejšiemu kontaktu medzi ­jednotlivými kockami. Vďaka medzerám, ktoré tak vznikli sa aktívne predchádza odpraskávaniu hrán. Systém Einstein ponúka popritom vysokú hospodárnosť vďaka možnosti strojovej pokládky, pretože dlažobné kocky ­ sa pri pokladaní automaticky nastavia do správnej polohy. Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi.

Ďalšie informácie

einstein-ilustracny-obrazok

 

 

 

 • Produkt má technológiu škár Einstein