Project Description

Shade nášľapná platňa sa postará o neobyčajné optické stvárnenie. Je výnimočná svojim tvarom a mnohostrannou pokládkou. V sebe spája rôznu štruktúru povrchu: jemný povrch je olemovaný betónovým drsným povrchom. Decentné priehlbinky na platniach vyčarujú pri každom dopade svetla osobité tieňovanie.

Charakteristika

  • Výnimočný dizajn
  • Vysoká kreativita stvárnenia vďaka rozmanitým možnostiam pokládok a kombinácii (v línii, v oblúkoch, v kruhových tvaroch)
  • Mrazuvzdornosť
  • Protišmyková

Použitie

  • Chodníčky
  • Príjazdy k domu

Know-how

  • Povrch: štruktúrovaný
  • Vlastnosti produktu
    Semmelrock Concept - jeden dizajn, veľa možností. Semmelrock ponúka riešenia, vďaka ktorým môžete kombinova dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej série. Tým, že povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké sa dosiahne ucelený vzhľad plochy. Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi. Povrchové zušľachtenie: Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby (napr. Il Campo).