Project Description

Ideálnym doplnkom k Umbriano dlažbe sú Umbriano platne. Poskytujú Vám nekonečnú slobodu pri stvárnení plôch v okolí Vášho domova. Jasné a pritom prirodzené línie týchto platní oslovia hlavne individualistov!

Charakteristika

 • prirodzený vzhľad
 • široké možnosti stvárnenia
 • ľahká údržba vďaka technológii Semmelrock Protect
 • odolnosť voči UV žiareniu
 • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
 • určené iba na pochôdzne účely!

 

Použitie

 • terasy
 • chodníky
 • vnútorné dvory
 • zimné záhrady, atď.

 

Know-how

 • Vlastnosti produktu
  Semmelrock Concept - jeden dizajn, veľa možností. Semmelrock ponúka riešenia, vďaka ktorým môžete kombinova dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej série. Tým, že povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké sa dosiahne ucelený vzhľad plochy. Semmelrock Protect: Vo výrobnom procese sa pomocou najmodernejších technológií vylepšuje odolnosť dlažieb. Pracovníci firmy Semmelrock preto vyvinuli technológiu Semmelrock Protect®. Je to jedinečná kombinácia ochrany aplikovaná zvnútra aj zvonku. Výsledok: produkty Semmelrock sa ľahšie udržujú v čistom stave, pretože nečistoty sa nedokážu zachytiť na povrchu. Odstraňovanie žuvačiek, fľakov alebo zaschnutých materiálov je ľahšie. Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi.Povrchové zušľachtenie: Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby (napr. Il Campo).